Serveis


Almazán Roig Instal·lacions, S.L. està especialitzada en la realització de tot tipus d’instal·lacions.

 • Baixa Tensió
 • Alta Tensió
 • Aigua Freda i Aigua Calenta Sanitària
 • Tractaments d’Aigua
 • Gas
 • Aparells a Pressió
 • Aire Comprimit
 • Instal·lacions Tèrmiques
 • Frigorífiques
 • Telecomunicacions
 • Protecció Contra Incendis
 • Solar Tèrmiques
 • Solar Fotovoltaiques
 • Vigilància i Seguretat
 • Veu i Dades
 • Autòmats i PLC’s
 • Rebobinatge de Motors

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. ofereix els serveis de reparació de motors i generadors basats en:

 • Reparació elèctrica i mecànica de l’aparell
 • Rebobinat
 • Canvi de tot tipus de rodaments
 • Reparació elèctrica de tot tipus d’eines manuals especialitzades en l’àmbit de la construcció
  • Manteniment
   • Manteniment Predictiu
    • Estudis Termogràfics

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. disposa dels medis tècnics i materials per realitzar estudis termogràfics a qualsevol tipus d’instal·lació.

S’ha de tindre en compte que, en l’actualitat, una instal·lació que compleix amb la corresponent reglamentació vigent no necessàriament està exempta de possibles averies i desperfectes en la mateixa.

Un anàlisi termogràfic ajuda a detectar les parts de la instal·lació que poden patir una possible avaria en un futur pròxim.

Manteniment Preventiu

Estudis de Qualitat del Subministrament Elèctric

 

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. disposa dels medis tècnics i materials per realitzar estudis de qualitat del subministrament a qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.

En qualsevol instal·lació on hi existeixi un desequilibri entre els consums de les fases dels conductors d’alimentació es creen pèrdues d’energia.

Amb aquests estudis de qualitat del subministrament elèctric s’obtenen dades suficients per comprovar l’estat de les instal·lacions i els desequilibris entre les seves fases.

Manteniment Correctiu

Projectes i Legalitzacions

 

Per tal d’oferir una solució a les seves necessitats es disposa d’un servei d’oficina tècnica on es garanteix la supervisió de les instal·lacions en totes les fases de la mateixa.

Es realitzen butlletins, memòries tècniques, projectes i legalitzacions de instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, instal·lacions de biomassa, instal·lacions frigorífiques, instal·lacions d’aire comprimit, instal·lacions de gas i construccions de naus industrials.

Es tramiten llicències d’activitats, avaluacions ambientals, llicències d’obres i plans d’emergència.

També es realitzen projectes executis i direcció d’obra dels mateixos.

Projectes Executiu

Projectes de Legalitzacions

Llicències Ambientals

Llicències d’Obres

Butlletins d’Instal·lacions i Memòries Tècniques de Disseny

Assessorament Tècnic

 

POLÍTICA DE QUALITAT

 

ALMAZÁN ROIG INSTAL·LACIONS, S.L. és una empresa dedicada a la realització, disseny i manteniment de tot tipus d’instal·lacions. La nostra missió es oferir un servei de qualitat als nostres clients, realitzant una millora constant dels nostres serveis i avançant amb la tecnologia.

Per tal d’assolir aquests principis, ALMAZÁN ROIG INSTAL·LACIONS, S.L. entén la política de qualitat i el model d’aplicació que esdevé, com un compromís de mantenir un projecte a llarg termini, respectant la legalitat y avançant amb la millora continuada de la nostre Organització.

Objectius:

 • Planificar anualment els objectius i fites orientades a millorar la qualitat del servei dels nostres clients.
 • Servei d’atenció directa i personalitzada proporcionant les condicions del servei adaptant-les a les necessitats i proporcionant l’assessorament tècnic necessari per oferir la millor opció al client.
 • La prestació d’un servei de qualitat en un curt espai de temps, garantint la disponibilitat de personal qualificat i el us de les millors tècniques per la realització dels treballs.
 • Oferir serveis que compleixin la legislació vigent i altre complementària.
 • Identificar possibles riscos de la Organització amb el fi de prevenir qualsevol situació que dificulti o paralitzi el servei.
 • Identificar les no conformitats i emprendre mesures correctores per tal de prevenir serveis no satisfactoris.
 • Un entorn de treball adequat que fomenti el compromís amb la qualitat y el treball en equip.
 • Una planificació de la formació per tal de garantir el millor servei als nostres clients.
 • La qualitat requereix de la participació y col·laboració de tots, és per això que la present política es comunicada i entesa per tot el personal y està a disposició de totes les parts interessades de la nostra Organització.

 

La Direcció de ALMAZÁN ROIG INSTAL·LACIONS, S.L., defineix i participa de la Política de Qualitat de l’empresa, amb el compromís de mantenir, planificar y dirigir tota la Organització amb un enfoc cap al client.