La nostra història

L’empresa Almazán Roig Instal·lacions neix l’any 2004, fundada per Ausencio Almazán Soriano, professional en el sector des de l’any 1979. L’empresa ha anat creixent gràcies a l’empenta del fundador i dels seus treballadors, ampliant l’oferta en serveis per cobrir les necessitats dels clients.

Amb la jubilació de l’Ausencio Almazán, Marc Mora, mà dreta del fundador durant els últims anys, assumeix el 2023 la direcció de l’empresa donant continuïtat a la feina feta durantels darrers anys mantenint l’essència que caracteritza l’empresa.