Serveis

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. està especialitzada en la realització de tota mena  d’instal·lacions i manteniments tant en l´ àmbit domèstic com en l´ industrial.

 

 • Baixa Tensió
 • Alta Tensió
 • Aigua Freda i Aigua Calenta Sanitària
 • Tractaments d’Aigua
 • Gas
 • Aparells a Pressió
 • Aire Comprimit
 • Instal·lacions Tèrmiques
 • Frigorífiques
 • Telecomunicacions
 • Protecció Contra Incendis
 • Solar Tèrmiques
 • Solar Fotovoltaiques
 • Vigilància i Seguretat
 • Veu i Dades
 • Autòmats i PLC’s
 • Rebobinatge de Motors

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. ofereix els serveis de reparació de motors i generadors basats en:

 • Reparació elèctrica i mecànica de l’aparell
 • Rebobinat
 • Canvi de tot tipus de rodaments
 • Reparació elèctrica de tot tipus d’eines manuals especialitzades en l’àmbit de la construcció
 • Manteniment
 • Manteniment Predictiu
 • Estudis Termogràfics

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. disposa dels medis tècnics i materials per realitzar estudis termogràfics a qualsevol tipus d’instal·lació.

S’ha de tindre en compte que, en l’actualitat, una instal·lació que compleix amb la corresponent reglamentació vigent no necessàriament està exempta de possibles averies i desperfectes en la mateixa.

Un anàlisi termogràfic ajuda a detectar les parts de la instal·lació que poden patir una possible avaria en un futur pròxim.

Manteniment Preventiu

Estudis de Qualitat del Subministrament Elèctric

Almazán Roig Instal·lacions, S.L. disposa dels medis tècnics i materials per realitzar estudis de qualitat del subministrament a qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.

En qualsevol instal·lació on hi existeixi un desequilibri entre els consums de les fases dels conductors d’alimentació es creen pèrdues d’energia.

Amb aquests estudis de qualitat del subministrament elèctric s’obtenen dades suficients per comprovar l’estat de les instal·lacions i els desequilibris entre les seves fases.

Manteniment Correctiu

Projectes i Legalitzacions

Per tal d’oferir una solució a les seves necessitats es disposa d’un servei d’oficina tècnica on es garanteix la supervisió de les instal·lacions en totes les fases de la mateixa.

Es realitzen butlletins, memòries tècniques, projectes i legalitzacions de instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques, instal·lacions de biomassa, instal·lacions frigorífiques, instal·lacions d’aire comprimit, instal·lacions de gas i construccions de naus industrials.

Es tramiten llicències d’activitats, avaluacions ambientals, llicències d’obres i plans d’emergència.

També es realitzen projectes executis i direcció d’obra dels mateixos.

 • Projectes Executiu
 • Projectes de Legalitzacions
 • Llicències Ambientals
 • Llicències d’Obres
 • Butlletins d’Instal·lacions i Memòries Tècniques de Disseny
 • Assessorament Tècnic